Jednotný grafický design pro instituce, úřady a státní zařízení

Grafický design samolep, sazba a grafika informačního šanonu, včetně dělicích listů s výsekovou formou, vnitřního informačního bloku a formulářů k vyplnění.

CI pro instituce
CI pro instituce